Prora

Historisk byggnad i Prora, Tyskland

Prora är ett 4,5 km långt huskomplex byggt av nazisterna på Rügen som rekreationsanläggning.

Anläggningen, som består av åtta identiska huskroppar och av vissa anses vara världens längsta byggnad, byggdes under åren 1936-39 för att fungera som semesterort för 20 000 personer. Det kolosala bygget, som under konstruktionen sysselsatte nästan 10 000 arbetare, är ett av nazisternas största förverkligande byggen.
Prora hann dock aldrig tas i bruk, krigsutbrottet avbröt slutförandet av anläggningen. Under kriget användes Prora som skyddsrum och lasarett. Efter kriget använde den östtyska militären Prora delvis som semesteranläggning.

Till det yttre är anläggningen idag i stort bevarad och innehåller bland annat ett museum. Stora delar av anläggningen är dock övergiven och har börjat förfalla.


Objekt inom 200 km
Historisch-Technisches Museum Peenemünde - 35 km
Ravensbrück - 141 km
Frihedsmuseet - 153 km
Carinhall - 158 km
Bogensee - 184 km
Sachsenhausen - 187 km
Beredskapsmuseet - 198 km


Information

Besöksadress: Objektstraße, Gebäude 1, Prora

Url: http://www.dokumentationszentrum-prora.de

E-post: info@prora.eu

Telefon: 0049-38393-13991

Fax: 0049-38393-13934