Camp Griffiss

Historisk plats i London, Storbritannien

Camp Griffiss var en stor amerikansk bas under andra världskriget. Här planerades bland annat Operation Overlord - D-dagen.

1942 togs Camp Griffiss i bruk i Bushy Park utanför London och fungerade till december 1944 som högkvarter för den europeiska delen av US Air Force.

1943 bildades Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF) som var högkvarter för de allierades invasionsstyrka. Högkvarter förlades till Camp Griffiss och dess befälhavare blev den amerikanske generalen Dwight D. Eisenhower.
Eisenhower och hans stab planerade här invasionen av Europa - Operation Overlord. Inför D-dagen flyttade Eisenhower den 2 juni tillfälligt sitt högkvarter till Southwick House utanför Portsmouth.
SHAEF flyttade senare under 1944 sitt högkvarter till Frankrike.

Efter kriget användes basen för att husera undernärda barn. 1962 revs den slutligen. Idag finns ett antal minnesmonument på platsen, bland annat ett som visar var Eisenhowers hade sitt kontor.


Objekt inom 200 km
Churchill War Rooms - 17 km
Imperial War Museum London - 18 km
HMS Belfast - 20 km
RAF London - 21 km
Bletchley Park - 70 km
Southwick House - 81 km
Imperial War Museum Duxford - 82 km
D-Day Museum - 89 km
The Museum of Army Flying - 92 km
Bawdsey Radar Station - 135 km
The Tank Museum - 156 km
City of Norwich Aviation Museum - 178 km
Air Defence Radar Museum - 190 km
RAF Museum Cosford - 192 km


Information


Personer
Dwight D. Eisenhower


Händelser
D-dagen / Operation Overlord


Grupper/Organisationer
SHAEF