Trodenes fort - Batterie Theo

Historisk plats i Harstad, Norge

Anläggningen byggdes 1943 som en del av den tyska atlantvallen och utrustades med fyra stycken så kallade adolfkanoner, en av världens största landbaserade modeller.

Syftet med anläggningen var att skydda inloppet till Narvik och därigenom säkra transporterna av järnmalm från Sverige.
Batteriet kom aldrig att användas och övertogs av det norska försvaret efter kriget. De togs ur bruk 1964.
Kanonerna finns fortfarande kvar på platsen men eftersom batteriet ligger på militärt område kan platsen endast besökas efter överenskommelse.
En utställning om kanonernas historia och intressanta föremål finns i bunkern under en av kanonerna.


Objekt inom 200 km
Norsk Luftfartsmuseum - 194 km


Information

Url: http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Trondenes-fort/

E-post: post@destinationharstad.no

Telefon: +47 77 01 89 89


Händelser
Atlantvallen