Kvalvik Fort

Museum i Kristiansand, Norge

Kvalvik fort är ett av de bäst bevarade kustforten i Norge.

Bygget av fortet påbörjades 1943 men hann aldrig färdigställas innan freden kom 1945. Inledningsvis var ryska krigsfångar med och byggde.
Fortets syfte var att förhindra tillträde till fjorden och Omsundet.
Under 1944 var ett hundratal soldater stationerade på fortet.

Idag består Kvalvik fort av en utomhusutställning där man bland annat kan beskåda en mini-ubåt, kanoner m.m.
Bunkrar och bergrum med utställning kan också besökas.


Objekt inom 200 km
Falstad - 170 km


Information

Url: http://www.kvalvikfort.no


Händelser
Atlantvallen