Breitenau

Koncentrationsläger i Guxhagen, Tyskland

Breitenau togs i bruk 1933 som en kriminalvårdsanstalt. De tidiga fångarna var främst politiska motståndare till nazisterna, exempelvis socialister och kommunister.

Lägret är byggt kring klostret i Breitenau. 1934 upplöstes lägret för att återigen uppstå 1940, denna gång som ett arbetsläger.
Fångarna var främst arbetare från ockuperade länder som antingen hade vägrat arbeta eller på annat sätt hade trotsat de tyska reglerna. Tanken var att fångarna skulle få sitt straff och därefter flytta tillbaka till krigsproduktionen.
Breitenau fungerade även som ett uppsamlingsläger, för främst judar, inför deportering till dödslägren i öst.

Drygt 8 000 fångar satt fängslade i Breitenau under åren 1940-45.

På platsen idag finns en permanent utställning.


Objekt inom 200 km
KZ Moringen - 62 km
Wewelsburg - 73 km
Mittelbau-Dora - 97 km
Adlerhorst - 111 km
Buchenwald - 126 km
Bergen-Belsen - 176 km
EL-DE Haus (Gestapo) - 179 km


Information

Besöksadress: Brückenstraße 12, Guxhagen

Url: http://www.gedenkstaette-breitenau.de/

E-post: gedenkstaette-breitenau@t-online.de

Telefon: +49 (0)5665/3533

Fax: +49 (0)5665/1727