Falstad

Koncentrationsläger i Levanger, Norge

Falstad var ursprungligen en statlig internatskola men 1941 tog SS över området och inrättade SS-Strafgefangenenlager Falstad.

Falstad var i huvudsak ett transitläger där fångarna efter tid transporterades vidare till Grini eller andra läger i Tyskland, där behovet av arbetskraft i rustningsindustrin var stor.

Det största antalet fångar på Falstad var norrmän som hade motsatt sig den tyska ockupationsmakten på olika sätt. Bland dessa fanns 50 norska judar som efter en tid blev deporterade till Auschwitz.
I lägret satt även krigsfångar av olika nationaliteter.

I den närliggande Falstadskogen avrättade tyskarna cirka 200 personer under dessa år.
Uppskattningsvis passerade totalt 4 500 fångar lägret under krigsåren.

Idag finns ett museum på platsen med en intressanta utställningar.


Objekt inom 200 km
Kvalvik Fort - 170 km


Information

Url: http://falstadsenteret.no/

E-post: post@falstadsenteret.no

Telefon: +47 7402 8040

Fax: +47 7402 8041